Choose country

DK Denmark NL Netherlands NO Norway SPONS Sponsor B2B B2B SE Sweden

Kakor

Introduktion

När du besöker vår webbplats samlar vi in information om dig, som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll och öka värdet på de annonser som visas på sidan. Om du inte vill att vi ska samla in informationen, bör du radera dina cookies (se instruktioner) och avstå från vidare användning av hemsidan. Nedan har vi definierat vilken information som samlas in, dess syfte och vilken tredje part som har tillgång till informationen.

 

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

Kakor

Webbplatsen använder kakor "cookies", som är en textfil, som lagras på din dator, mobil el. motsvarande i syfte att känna igen dig, komma ihåg dina inställningar, utföra statistik och rikta in annonser. Kakor kan inte innehålla skadlig kod som virus. 

 

Det är möjligt att radera eller blockera kakor. Här ser du hur du gör: http://minecookies.org/cookiehandtering

 

Om du tar bort eller blockerar kakor, kan annonser bli mindre relevanta för dig och visas oftare. Du kan också riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt såväl som att det kan finnas innehåll du inte kan komma åt.

 

Policy för personuppgifter

 

Enligt artikel 13 i dataskyddsförordningen måste vi förse dig med följande information när vi samlar in information om dig:

1. Vi ansvarar för dina uppgifter – hur kontaktar du oss?

Purepower (varumärkesansvarig Toft Care A/S) är dataansvarig för behandlingen av personlig information vi har tagit emot från dig. Du hittar vår kontaktinformation nedan.

 

Toft Care A/S

Smedevej 1, Harre

DK-7870 Roslev

CVR.nr. 28672764

info@purepower.dk

2. Vad är syftet med behandlingen av dina personuppgifter?

Vi behandlar din personliga information för följande ändamål:

 

 • Leverans av överenskomna tjänster/varor/service
 • Distribution av riktat marknadsföringsmaterial
 • Undersökningar, statistik och analyser för att förbättra våra produkter och tjänster
 • För att ge dig optimal kundservice
 • I samband med ett eventuellt rättsligt krav

3. På vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

Vår behandling av din personliga information baseras alltid på rättsliga principer. De rättsliga principerna för behandlingen sker:

 

När du handlar på vår webbshop är behandlingen nödvändig för att fullfölja det kontrakt som du är part av eller med hänsyn till genomförande av åtgärder, som utförts på din begäran innan avtalet ingås i förhållande till dataskyddsförordningen artikel 6 (1) (b)

 

I vissa fall kan behandlingen vara nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet, som är Purepowers ansvar, i förhållande till dataskyddsförordningen artikel 6 (1) (c). Det är till exempel vid behandling och lagring av transaktionsinformation enligt redovisningslagen

 

Behandlingen är också nödvändigt för att Purepower eller en tredje part ska kunna bedriva ett legitimt intresse i den mening som avses i dataskyddsförordningen artikel 6 (1) (f). Legitima intressen kan i detta sammanhang utgöra;

 

Ständig förbättring av produkter, tjänster och shopping-upplevelser

 

Att rikta vår marknadsföring på sociala medier eller andra hemsidor. I dessa fall är information som vidarebefordras begränsad till information du själv har angett på www.purepower.dk, såsom e-postadress. Informationen kommer inte att behandlas på något sätt där du är direkt identifierbar.

 

Identifiering av riskabla transaktioner i syfte att bekämpa online bedrägeri

 

4. Vilken personlig information behandlar vi om dig?

Vi behandlar följande allmänna personuppgifter om dig:

 

• Namn och adress

• E-post och telefonnummer

• Födelsedatum

• Innehållet av själva förfrågan, inklusive t.ex. kundreklamationer

• Beställningsinformation, köphistorik och ärendenummer

5. Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vi delar information om dig med:

 

•  Våra leverantörer av IT-tjänster (databehandlare)

• Externa revisorer

• Facebook och Google i syfte att visa marknadsföringsmaterial på deras plattformar

• Offentliga myndigheter, om det krävs enligt lag

• Varningsregister som identifierar riskabla transaktioner med det syfte att bekämpa (organiserade) onlinebedrägerier

6. När överför vi dina personuppgifter till länder utanför EU/EES?

Dina personuppgifter behandlas av databehandlare utanför EU/EES:

Oracle America, Inc., USA

 

a. Certifiering enligt EU.U.S. Privacy Shield, i enlighet med artikel 45 i dataskyddsförordningen

b. EU-standardavtalsbestämmelser i enlighet med artikel 46 i dataskyddsförordningen Google Inc., USA

a. Certifiering enligt EU.U.S. Privacy Shield, i förhållande till dataskyddsförordningen Artikel 45

b. Google Inc använder underdatabehandlare i ett antal tredjeländer, som du hittar här:

https://privacy.google.com/businesses/subprocessors/

Facebook, Inc., USA

a. Certifiering enligt EU.U.S. Privacy Shield, enligt dataskyddsförordningen artikel 45

7. Var kommer dina personuppgifter ifrån?

Den personliga informationen vi behandlar kommer från dig och kakor.

8. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar informationen vi har registrerat om dig i 2 år efter avslutat medlemskap. Denna lagringsperiod har bestämts på grund av möjligheten för en eventuell reklamation av varor som köpts hos oss.

9. Hur kontaktar vi dig om förändringar av behandlingen av dina personuppgifter?

I händelse av en förändring i vår behandling av din information får du ett e-postmeddelande. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad så att du alltid vet hur vi behandlar dina personuppgifter.

10. Vilka rättigheter har du?

Enligt dataskyddsförordningen har du ett antal rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter:

 

 • Du har rätt att få tillgång till och korrigera din information
 • Du har rätt att begränsa behandlingen av din information
 • Du har rätt att invända mot vår behandling av din information
 • Du har rätt att överföra informationen
 • Du har rätt att begära att din information raderas

 

Du kan när som helst begära att din personliga information hos Purepower raderas. Din information kommer att raderas på din begäran om något av följande kriterier gäller:

 

 • Du motsätter dig behandlingen av dina personuppgifter och Purepower är inte skyldig att behandla dem av annan orsak
 • Informationen visar sig vara felaktig
 • Inte längre behövs för att uppfylla syftet för vilket informationen samlades in
 • Informationen har inte behandlats i enlighet med reglerna

 

Du kan läsa mer om dina rättigheter i den danska dataskyddsenhetens (da. Datatilsynet) guide om vilka rättigheter du har som är registrerad, guiden hittar du på www.datatilsynet.dk.

11. Klagomål till Danmarks dataskyddsenhet (da. Datatilsynet)

Du har rätt att lämna in ett klagomål till den danska dataskyddsenheten om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du hittar den danska dataskyddsenhetens kontaktinformation på www.datatilsynet.dk.

Beställ for ##AMOUNT## och få en gåva